Portal dla osób poszukujących hotelu, miejsca na organizację konferencji lub imprezy typu bankiet, wesele. To wszystko ułatwi Ci portal z największą bazą hoteli w naszym kraju. Zarezerwuj pobyt w Hotelu przez internet poprzez serwis HotelPoland.org

hotele w polsce
Hotele Wiadomości Rezerwacje Dla hoteli O nas

Sejmowy pomysł na Porty Lotnicze

2009-03-26 /

Zbliża się koniec jednego z ostatnich bastionów PRL w polskiej gospo­darce. Sejmowa komisja infrastruk­tury kończy prace nad projektem ustawy, która umożliwi skomercjali­zowanie Przedsiębiorstwa Państwo­wego Porty Lotnicze (PPL).

Przejście ustawy będzie jednoznaczne z zamknięciem firmy, która od ponad 20 lat zarzą­dza warszawskim lotniskiem oraz po­siada udziały we wszystkich regio­nalnych portach lotniczych.

Według Janusza Piechocińskiego, wiceprzewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury, nowa ustawa jest konieczna, gdyż formuła przedsię­biorstwa państwowego działającego na w pełni skomercjalizowanym ryn­ku lotniczym już dawno się wyczer­pała. - Poza Polską nigdzie w Euro­pie taka instytucja nie istnieje - mó­wi Piechociński. Ruch w europejskiej przestrzeni powietrznej nadzorowa­ny jest przez specjalnie w tym celu powołane agencje ruchu lotniczego, a każdym portem niezależnie zarzą­dzają powołane do tego spółki.

Źrodło: DZIENNIK - WARSZAWA (The Wall Street Journal)

Przydatne linki:
hotele w województwie pomorskim
hotele w Małopolsce
hotele w Wielkopolsce
hotele na Mazowszu

Słowa kluczowe:Lotnisko, Lotnisko Warszawa,

Poprzednie wiadomości: