Portal dla osób poszukujących hotelu, miejsca na organizację konferencji lub imprezy typu bankiet, wesele. To wszystko ułatwi Ci portal z największą bazą hoteli w naszym kraju. Zarezerwuj pobyt w Hotelu przez internet poprzez serwis HotelPoland.org

hotele w polsce
Hotele Wiadomości Rezerwacje Dla hoteli O nas

Dłużnicy pod lupą

2009-04-16 / G. Garlińska

Jak twierdzi Mariusz Hildebrand, prezes zarządu InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. pozostaje mieć nadzieję, że zmieniające się warunki na rynku nie spowodują znacznego pogorszenia sytuacji polskich konsumentów w nadchodzących miesiącach. Dane zaprezentowane niedawno przez InfoMonitor nie odzwierciedlają jednak jeszcze w istotnym stopniu efektów wydarzeń, które na rynku obserwuje się w ostatnich miesiącach.

„Ogólnopolskiego raportu o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym” czyli "infoDług" powstaje co kwartał w oparciu o dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora, w którym większościowym akcjonariuszem posiadającym ok. 90 proc. akcji jest Biuro Informacji Kredytowej BIK S.A. oraz z Bankowego Rejestru Dłużników Związku Banków Polskich. Dzięki temu InfoMonitor dysponuje bazą liczącą ponad 2,5 miliona informacji o konsumentach i przedsiębiorcach. W tym także informacjami negatywnymi.

Raport ów informuje nas, że ok. 95 proc. uczestników obrotu gospodarczego terminowo spłaca swoje zobowiązania. Jest jednak spora grupa klientów podwyższonego ryzyka, która się z tego nie wywiązuje.

Co ciekawe, klientami podwyższonego ryzyka częściej są mężczyźni, niż kobiety. Są to osoby w wieku 30 – 39 lat, mieszkające w województwie śląskim lub mazowieckim, częściej w mieście do 500 tys. mieszkańców.

raportu InfoMonitora wynika, że najwięcej osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001 – 5000 złotych. Okazuje się jednak, że liczebnie przeważają „drobni dłużnicy”. Niemal połowa (729 432 osoby, czyli 46 proc.) osób posiada zadłużenie nieprzekraczające 2000 zł.

Raport zawiera także listę 10 największych dłużników. Otwiera ją mieszkaniec województwa mazowieckiego, którego ogólna suma zadłużenia wynosi ponad 74 miliony zł. Zadłużenie drugiej na liście osoby wynosi – 30 mln zł, a trzeciej – 11 milionów zł. We wszystkich tych przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych, pożyczki i kredyty mieszkaniowe.

Źrodło: Nowe Życie Gospodarcze

Przydatne linki:
http://doradcy.kredycik.pl/|doradcy kredytowy

Słowa kluczowe:spłata zobowiazan, dłużnik, dług,

Poprzednie wiadomości: